most-popular.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur länge sedan dog aristoteles när

Hur länge sedan dog aristoteles när

Under den senare medeltiden c. Platon l. Hans far, Nichomachus, var hovläkaren till den makedonska kungen och dog när Aristoteles var tio år gammal. Hans farbror tog över vårdnaden om pojken och såg till hans utbildning. Aristoteles tillbringade förmodligen tid med handledarna vid det makedonska hovet, som son och brorson till palatspersonalen, men detta visste man inte med säkerhet.

Alexanders vana att ha med sig böcker på kampanjen och hans omfattande läsning har tillskrivits Aristoteles inflytande, liksom Alexanders uppskattning av konst och kultur. Hans förespråkare för erövring är alltså knappast förvånande med tanke på den kulturella atmosfär han växte upp i som i stort sett hade förblivit antipersisk.

Han skulle ha uppmuntrat Alexander med tankar i denna riktning innan kampanjen inleddes 336 fvt. Pythagoras betonade själens odödlighet och vikten av dygdigt liv och inser att det finns väsentliga, obestridliga sanningar i livet som man måste känna igen och följa för att kunna leva ett gott liv.

Platon påverkades också avsevärt av en annan pre-sokratisk filosof, den sofistiska Protagoras l. Platon utvecklade sin formsteori i ett försök att motbevisa Protagoras och ge sin Pythagoras-infunderade idealism en rationell grund genom vilken han kunde fastställa existensen av objektiv sanning.

Formsriket innehöll de perfekta uttrycken för vad som var bra, sant och vackert; allt som upplevdes av människor på det jordiska planet och definierades som gott eller sant eller vackert var bara så i den mån de deltog i den högre, mer perfekta formen av gott eller sant eller vackert. Till exempel var en häst inte vacker bara för att man beundrade hur den såg ut; det var vackert objektivt genom deltagande i skönhetsformen.

I sin fysik och metafysik hävdar Aristoteles att den första orsaken i universum är Prime Mover - det som rör allt annat men själv inte rör sig.

För Aristoteles var detta mer meningsfullt än formens rike. För Aristoteles är en häst vacker på grund av vissa egenskaper som människor förknippar med skönhetsbegreppet: Att hävda att en häst är vacker på grund av något osynligt och obevisbart område av Perfect Beauty var ohållbart för Aristoteles eftersom varje påstående borde kräva bevis för att vara accepterad.

Förekomsten av Prime Mover kunde bevisas, åtminstone teoretiskt, för att någon kraft måste ha satt liv i rörelse någon gång i det förflutna och denna styrka - oavsett vad den bestod av - han utsåg Unmoved Mover eller Prime Mover.

Genom att avvisa teorin om former nämner Aristoteles Platon och hur han hatar att argumentera mot sin tidigare lärare, en man som förblir kär för honom. Av sanningens intresse borde man kanske tro att en man, särskilt om han är en filosof, bättre skulle ge upp till och med teorier som en gång var hans egna, och faktiskt måste göra det ... det är vår heliga plikt att hedra sanningen mer än vänner [i.

Nichomachean Ethics I. Platon hävdade att intellektuella begrepp om sanningen inte kunde fås genom erfarenhet och ingenting faktiskt kunde läras. Aristoteles avvisade detta påstående och hävdade att kunskap uppenbarligen lärdes eftersom människor kunde undervisas och detta var tydligt i förändringar i deras uppfattning om liv och beteende. En god man var bra, argumenterade Aristoteles för att han hade lärt sig värdet av att leva ett gott, dygdigt liv.

Den dygd som en människa uppvisade i livet var resultatet av att personen beslutade att bete sig på ett visst sätt och utövade dygdiga vanor för sin egen skull, inte för anseende eller beröm från andra.

Aristoteles skriver :. Denna självkontroll exemplifierades av hans koncept om Golden Mean. När det gäller nöjen och smärtor ... medelvärdet är självkontroll och överskottet är självförlåtande. När man tar och ger pengar är medelvärdet generositet, överskottet och bristen är extravagans och snålhet. I dessa laster fungerar överflöd och brist på motsatta sätt: Om man vet att man är benägen för överflöd av extravagans, bör man återgå till den yttersta motsatsen till snålhet.

Det gyllene medelvärdet var bland de många föreskrifter som Aristoteles undervisade sina studenter på Lyceum. Inom etik utforskade han också berömda skillnaden mellan frivilliga handlingar och ofrivilliga handlingar och uppmuntrade människor att försöka fylla sina liv med så många frivilliga handlingar som möjligt för att uppnå största lycka.

Han förstod att det fanns många sysslor och ansvar man skulle möta på en dag som man hellre inte skulle göra, men föreslog att man skulle betrakta dessa uppenbara irritationer som möjligheter och vägar till lycka.

Till exempel kanske man inte vill diska och skulle överväga att behöva utföra detta sysslor och ofrivilliga åtgärder. Aristoteles föreslår att man tittar på rengöring av disken som ett medel för det önskvärda ändamålet med att ha ett rent kök och rena tallrikar att använda vid nästa måltid.

Detsamma gäller för ett jobb man inte gillar. Istället för att se jobbet som ett hinder för lycka, bör man se på det som det sätt på vilket man kan köpa mat, kläder, ta resor och njuta av hobbyer. Värdet av positivt tänkande och vikten av tacksamhet har lyfts fram av ett antal författare inom olika discipliner under 1900- och 21-talet e.Kr. men Aristoteles var en mycket tidigare förespråkare för samma uppfattning.

Människor väljer och väljer vad de kommer ihåg och hur de kommer ihåg det, baserat på den emotionella berättelsen de berättar för sig själva och andra. Detta koncept har utforskats sedan Freud och Jung i mitten av 1900-talet CE men var inte en original tanke på någon av dem. Hans politik tar upp statens oro som Aristoteles ser som en organisk utveckling som är naturlig för alla samhällen av människor. Staten är inte en statisk struktur som åläggs människor utan en dynamisk, levande enhet skapad av dem som sedan lever under dess regler.

Långt innan Thomas Hobbes skrev sin Leviathan angående regeringsbördan eller Jean-Jacque Rousseau utvecklade sitt sociala kontrakt hade Aristoteles redan tagit upp deras oro. Hans iakttagelser om poetisk och retorisk form skulle fortsätta att undervisas som objektiva sanningar om ämnet upp under den europeiska renässansen.

Aristoteles var naturligt nyfiken på alla aspekter av det mänskliga tillståndet och naturvärlden och studerade systematiskt vilket ämne som kom till honom, lärde sig det till sin tillfredsställelse och försökte sedan göra det begripligt och meningsfullt genom filosofisk tolkning. Genom denna process utvecklade han den vetenskapliga metoden i en tidig form genom att bilda en hypotes och sedan testa den genom ett experiment som kunde upprepas för samma resultat.

Han dog av naturliga orsaker ett år senare år 322 f.Kr. Aristoteles skrifter, liksom Platons, har påverkat praktiskt taget alla vägar av mänsklig kunskap under de senaste två tusen åren. Även om han inte lästes väldigt mycket i väst efter Roms fall, uppskattades hans verk i öster där muslimska forskare hämtade inspiration och förståelse från hans verk.

I allt detta visade han sig faktiskt vara Mästaren erkänd av Dante. Redaktionell granskning Denna artikel har granskats för noggrannhet, tillförlitlighet och efterlevnad av akademiska standarder före publicering. Vi är en liten ideell organisation som drivs av en handfull volontärer.

Bli medlem. Mark, J. Ancient History Encyclopedia. Hämtad från https: Mark, Joshua J. Senast ändrad 22 maj 2019. Ancient History Encyclopedia, 22 maj 2019. Skriven av Joshua J. Mark, publicerad 22 maj 2019 under följande licens: Creative Commons: Denna licens låter andra remixa, justera och bygga vidare på detta innehåll icke-kommersiellt, så länge de krediterar författaren och licensierar sina nya skapelser under samma villkor.

Observera att innehåll som är länkat från den här sidan kan ha olika licensvillkor. Markeringen publicerades den 22 maj 2019. Ta bort annonsannonsen. Om författaren Joshua J. Mark har bott i Grekland och Tyskland och rest genom Egypten. Han har undervisat i historia, skrivande, litteratur och filosofi på högskolanivå. Relaterade innehållsfilter: Artiklar 5. De gamla grekerna krediteras ofta för att bygga grunden ... Kartagerna anses också ha en utmärkt form ...

Sedan västerländska filosofins "upptäckt" av östra ... Sokrates avrättning i Aten 399 fvt hade en djupgående effekt ... Hjälp oss att skriva mer Vi är en liten ideell organisation som drivs av en handfull volontärer. Rekommenderade böcker Den nikomakiska etiken. De första filosoferna: presokraterna och sofisterna. Politiken. Aristoteles kompletta verk. Bibliografi Aristoteles: Internet Encyclopedia of Philosophy Baird, F.

Prentice Hall, 2010. Durant, W. Greklands liv. Aristoteles översatt av Richard McKeon. Princeton University Press, 1984. Freeman, K. Ancilla till de pre-sokratiska filosoferna.

Harvard University Press, 1983. Robinson, J. En introduktion till tidig grekisk filosofi. Houghton Mifflin School, 1984. Biografi om en stor tänkare. Aristoteles Stanford Encyclopedia of Philosophy. Internet Classics Archive. Sokrates, Platon och Aristoteles.

(с) 2019 most-popular.ru