most-popular.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Perikabiven 1500 ml är hur många uns

Perikabiven 1500 ml är hur många uns

Vi täcker både märkesläkemedel och generiska läkemedel. Generiska läkemedel har samma formel för aktiv ingrediens som ett läkemedelsnamn. Generiska läkemedel kostar vanligtvis mindre än varumärkesläkemedel och bedöms av Food and Drug Administration FDA vara lika säkra och effektiva som varumärkesläkemedel.

Medlemmar kan behöva betala mer för ett recept när en varumärkesprodukt delas ut. En formulärläkemedelslista är en lista över läkemedel som omfattas av din apoteksfördel och utvecklad för att fungera som en vägledning för läkare, apotekare, vårdpersonal och medlemmar i valet av kostnadseffektiv läkemedelsbehandling.

Formulären definierar inte förmånstäckning och begränsningar. Många medlemmar har specifika förmåner, undantag, sambetalningar eller brist på täckning, vilket inte återspeglas i formuläret.

Medlemmar ska kontakta sin Plan Sponsor eller Wellmark kundtjänst på numret på baksidan av sitt ID-kort om de har frågor angående deras täckning.

Klicka på Utskrivbar formulär nedan för att se en version av din formulärläkemedelslista med en skärmläsare. Följande filer kräver Adobe Acrobat.

Ladda ner Adobe Acrobat. I vissa fall kommer Wellmark att överväga undantag från täckning. Täckning av läkemedel som inte är beredda kan begäras av vårdpersonalen genom en undantagsbegäran för ett receptfritt läkemedel utan recept. Generellt måste följande riktlinjer dokumenteras för att ett undantag ska kunna beviljas :. På grund av fördelarnas designparametrar kan vissa planeringssponsorer välja att utesluta vissa läkemedelsklasser.

Förhandstillstånd är vanligtvis inte tillgängligt för läkemedel som specifikt utesluts av förmånsdesign. Vanliga uteslutna läkemedel kan inkludera, men är inte begränsade till :. Meddelande om icke-diskriminering.

Sök efter läkemedel Ange ett läkemedelsnamn för att börja. Av terapeutisk klass Välj en terapis underklass för att fortsätta. Vad är en läkemedelslista?

Sök genom att skriva in en del av de generiska och varumärkena. Sök genom att välja den terapeutiska klassen eller kategorin för medicinen du letar efter. Generellt måste följande riktlinjer dokumenteras för att ett undantag ska kunna beviljas: Alla omfattade formuleringsläkemedel på alla nivåer är ineffektiva. ELLER Alla täckta formuleringsläkemedel på alla nivåer har varit ineffektiva; ELLER Alla täckta formuleringsläkemedel på något nivå skulle inte vara lika effektiva som det icke-formulära läkemedlet; ELLER Alla täckta formulärmedicin skulle ha negativa effekter Vanliga läkemedelsundantag På grund av fördelar med designparametrar kan vissa planeringssponsorer välja att utesluta vissa läkemedelsklasser.

Vanliga uteslutna läkemedel kan innefatta, men är inte begränsade till: OTC-läkemedel eller motsvarande om inte annat anges i listan. Redigerar QL. Kvantitetsgräns Det finns en gräns för mängden av detta läkemedel som täcks per recept eller inom en viss tidsram. Belopp över de angivna kvantitetsgränserna är inte en täckt fördel. Förhandstillstånd Detta indikerar att ett läkemedel kräver förhandsgodkännande innan det täcks av din fördel. Din vårdgivare måste kontakta vårt apoteksprogram på 800-600-8065.

Öppettider är måndag - fredag: Medicinsk nödvändig förhandsgodkännande Detta indikerar att ett läkemedel kräver förhandsgodkännande innan det täcks av din fördel. Öppettider är måndag - fredag: Avsikten med medicinsk nödvändig förhandsgodkännande är att bekräfta lämplig täckning av målmedicinen när bevis tillhandahålls som dokumenterar en prövning och misslyckande av de föredragna formuleringsalternativen.

Förebyggande Förebyggande läkemedel ordineras för att förhindra förekomst av en sjukdom eller tillstånd och definieras av Internal Revenue Service. Den förebyggande läkemedelsförstärkta fördelen är tillgänglig på specifika hälsoplaner med hög avdragsgilla. Detta är en frivillig fördel som avstår från självrisken för förebyggande läkemedel. Läs din registreringsinformation för att se hur förebyggande läkemedel täcks specifikt för din plan. Formulär-id: Alla rättigheter förbehållna.

(с) 2019 most-popular.ru