most-popular.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad är kaviterad massa

Vad är kaviterad massa

En mjältmassa kan vara en tillfällig upptäckt under en fysisk undersökning, ultraljud i buken eller laparotomi hos en hund. Symtom kan vara frånvarande eller ospecifika, såsom aptitlöshet, kräkningar eller viktminskning. Endast hundar med histologiskt bekräftade diagnoser ingick i studien. Hundar som genomgår splenektomi för en tillfällig mjältmassa utan hemoabdomen har en bättre långsiktig prognos än hundar som är symtomatiska. Dessutom leder en högre preop PCV till ett bättre resultat.

Den totala mediandiametern för mjältmassorna var 7 cm. Godartade massor var något mindre median 6. Medan miltknutor var vanligare godartade i denna studie kan de fortfarande växa och brista, vilket orsakar hemo-buken. Detta kan öka komplikationerna och försämra överlevnadsgraden. Därför rekommenderas tidig intervention för varje fokal lesion i mjälten för att begränsa metastasutvecklingen och öka livslängden.

Dessutom bör kemoterapi övervägas för maligna miltskador. Det viktigaste resultatet i denna studie är: Ska du ta bort en mjälte med en tillfällig massa?

Vad ska du göra i ett sådant fall? Ignorera massan eller ta bort mjälten? Det är viktigt att vägleda kunder med tillförlitlig statistik så att de kan fatta ett välgrundat beslut.

Här är de viktigaste resultaten av studien: Kathy Mordini 2018-07-04T18:

(с) 2019 most-popular.ru