most-popular.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad betyder bayis ne eman

Vad betyder bayis ne eman

Den traditionella välsignelsen för ett nytt par är att de förtjänar "livnot bayit ne'eman b'Yisrael" för att bygga ett hus eller ett hem.

Analogin av äktenskapet med att bygga ett hus är mycket lämplig. Ett hus kan förbli stående i många år om det byggs på en stark grund och om arbete kontinuerligt satsas på att underhålla det. Detta gäller också för äktenskapet. Hushåll - i bokstavlig och allegorisk mening - är ett ansvar. Om båda parmedlemmarna anstränger sig för att hålla äktenskapet väl underhållet, även om de gör det på olika sätt, kommer de att fortsätta att hålla det i gott skick.

Nästan alla husägare behöver ibland få hjälp när något i huset går fel. På samma sätt kommer ett par inte alltid att kunna lösa alla problem själva. Det är ingen skam att be andra om hjälp. Om spänningar mellan makar någonsin når nivån på hot eller fysiskt våld är det viktigt att söka hjälp utifrån.

Ett par kanske vill söka råd från en betrodd och kompetent vän eller familjemedlem, rabbin eller mentor. Om problemet förblir olöst kan det vara lämpligt att söka professionell rådgivning. Detta betyder inte att äktenskapet var ett misslyckande eller ett misstag. Det indikerar snarare att paret är mogna och engagerade i varandra tillräckligt för att satsa på att få det att fungera. Användare av internetfiltreringstjänster: Denna webbplats diskuterar känsliga ämnen som vissa tjänster filtrerar utan visuell indikation.

För att se till att du ser sidorna exakt, be filtreringstjänsten att vitlista alla sidor under yoatzot. Råd för faktisk medicinsk praxis bör erhållas från en licensierad vårdpersonal. Shalom Bayit Den traditionella välsignelsen för ett nytt par är att de förtjänar "livnot bayit ne'eman b'Yisrael" för att bygga ett hus eller ett hem.

Se alla nyheter Woman To Woman. En meditation på Asher Yatzar. Halakisk infertilitet: Ett svar. Infertilitetsmedvetenhet.

(с) 2019 most-popular.ru